Voor ouders

Als ouder wil je dat het goed gaat met jouw kind. Je wilt dat ze lekker in hun vel zitten, zich goed kunnen uitdrukken en dat ze vol vertrouwen het leven tegemoet gaan. Alleen gaat dat niet altijd vanzelf omdat er vaak iets verandert in het leven. De gezinssituatie verandert of iemands gezondheid. Je gaat verhuizen of jouw kind krijgt een andere juf of meester. Misschien is de klas wel heel erg druk geworden voor jouw kind.

Verandering van situatie, het uiten van bepaalde verwachtingen door de omgeving, maar ook hoe jij je voelt als ouder, kunnen ervoor zorgen dat jouw kind op een bepaald moment anders reageert.

Je ontdekt bijvoorbeeld dat jouw kind sneller boos wordt, of vaker verdrietig is, maar het niet echt laat merken. Of bij het naar bed gaan, lukt het niet om tot rust te komen. In slaap vallen is dan heel erg moeilijk. Het kan ook zijn dat de meester of juf aangeeft dat jouw kind vaak afgeleid is en zich daardoor niet goed kan concentreren.

Dan kan het fijn zijn om in een gesprek te bespreken wat de mogelijkheden zijn om jouw kind te ondersteunen.

 

Mijn zoon heeft geleerd om beter aan te geven wanneer dingen hem teveel of te druk worden. Hij weet ook  hoe hij zelf zijn ademhaling kan controleren en wordt daar dan rustiger van.

Gabriëlla

Moeder van Maurits; 7 jaar

“Kinderen zijn niet de mensen van morgen, maar de mensen van vandaag.” 

Janusz Korczak

Mijn werkwijze is als volgt:

  • Eerste contact via telefoon of mail
  • Kennismakingsgesprek met ouders
  • Intake met kind/jongere en ouders
  • Afstemming over het traject

Ik voelde me meteen gehoord door Carmen in mijn zorgen die ik had over mijn dochter. In onze gesprekken heeft Carmen me geleerd hoe ik vragen aan haar kan stellen. Vragen die haar helpen zelf oplossingen te bedenken, die ervoor zorgen dat ze om kan gaan met haar angsten. Mijn dochter is daardoor weer eigen baas geworden over zichzelf en geniet vrijelijk van haar leven.

Marieke

Moeder van Sarah; 14 jaar

Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind of de jongere in mijn trajecten. 

Ouderbegeleiding

Ouders ondersteunen hun kind of de jongere tijdens een coachingstraject of training. Ouders zijn aanwezig bij het kennismakingsgesprek en de intake. En begeleiden hen in situaties waarin ze oefenen met hun nieuwe vaardigheden.

Opvoedcoaching

Ouders kunnen ook zelf een coachingstraject volgen bij mij. Dat traject heeft een opvoedvraag als uitgangspunt. In onze gesprekken wordt dan zowel het gedrag van het kind als van de ouder bekeken en bespreken we samen wat er veranderd kan worden en hoe die verandering in gang kan worden gezet.

Pin It on Pinterest